Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Luk
+45 53 54 54 55

Betingelser

Brugervilkår for leverandører

Ved at oprette en profil som leverandør på madbutler.dk accepterer du disse vilkår, og du opfordres hermed til at læse vilkårene og gemme/udskrive dem.

1. Om madbutler.dk tjenesten

Madbutler.dk er en webbaseret tjeneste, der retter sig mod kunder (herefter ”Brugere”) og leverandører (herefter ”leverandører”), hvor Brugerne kan anvende madbutler.dk som platform for at indhente tilbud på konkrete specificerede opgaver og give deres anmeldelse af leverandører, når de har fået løst en opgave af den enkelte leverandør.

Leverandører kan anvende platformen til at afgive tilbud på Brugernes forespørgsler. Leverandører opretter en profil med baggrundsinfo om deres køkken, således at Brugere kan benytte denne til at træffe et informeret valg til deres kommende arrangement.

2. Din profil som leverandør

For at kunne bruge madbutler.dk tjenesten, herunder afgive tilbud, skal du oprette en profil, og i den forbindelse afgive en række obligatoriske stamoplysninger, herunder navn, postadresse, e-mail-adresse m.m.

Der er også mulighed for at afgive valgfrie og supplerende oplysninger. Bortset fra profilnavnet og stamoplysningerne kan du til enhver tid ændre oplysningerne. Din profil kan ses af Brugere af tjenesten i forbindelse med modtagelse af tilbud.

Profilen er personlig og hver leverandør må således kun oprette én profil, og alene af en person som er berettiget hertil af selskabet. Der må ikke opgives en anden leverandørs e-mail-adresse, og man må ej heller udgive sig for at være en anden end den, man er.

I forbindelse med oprettelse af profil skal der vælges et kodeord. Kodeordet må kun anvendes af berettigede personer, og skal opbevares forsvarligt. Kodeordet må derfor ikke videregives til andre end de berettigede hos leverandøren.

Glemmes kodeordet, kan et nyt tildeles, og har du mistanke om, at kodeordet er eller bliver misbrugt, så kontakt madbutler.dk, der kan spærre kodeordet og tildele leverandøren et nyt.

Leverandøren accepterer ved profiloprettelsen at modtage juridisk bindende meddelelser via den af Leverandøren oplyste e-mail-adresse

3. Priser, betaling samt betalingsvilkår

Leverandøren sender selv en faktura til brugeren i så fald brugeren har accepteret opgaven. Begge parter sendes hermed en ordrebekræftelse, og det er dermed juridisk bindende for brugeren. Leverandøren har oplyst sine egne betalings og handelsbetingelser, hvorfor disse blot følges som ved enhver anden opgave. 

Leverandøren er derudover forpligtet til at godtgøre Madbutler.dk en kommission ved alt udført arbejde, formidlet, accepteret og udført via madbutler.dk.

Kommission beregnes procentvis med 15% af den samlede arrangementspris eksklusiv moms. Kommissionen på de 15% betales af leverandøren til Madbutler, som sender en faktura på beløbet til leverandøren efter accept af opgave fra brugeren. Madbutler.dk er til enhver tid berettiget til at regulere kommissionens størrelse med tre måneders varsel til udgangen af en kalendermåned.

Det skal nævnes, at alle kunder på madbutler.dk modtager løbende mails som dels vedrører dato for accept og udførsel af arbejdet, og efterfølgende afgivelse af rating samt information af prisen på det totale arbejde i sin helhed.

4. Deling af indhold og upload af eget materiale

Leverandøren har mulighed for at uploade eget materiale i form af logo og andet, og skal i den forbindelse sikre sig, at leverandøren ikke krænker andres rettigheder, herunder andres ophavsrettigheder og varemærkerettigheder.

5. Ansvar for eget indhold

Leverandøren har selv rådigheden over sine oplysninger og er selv ansvarlig for det materiale, som er uploadet. Madbutler.dk påtager sig intet ansvar og foretager ingen clearing af rettigheder. Skulle Madbutler.dk blive mødt med erstatningskrav fra tredjemand, fordi leverandøren har krænket andres rettigheder, så hæfter leverandøren overfor madbutler.dk for sådanne erstatningskrav og de omkostninger, det måtte medføre for madbutler.dk.

6. Retningslinjer for brug af Madbutler.dk

Leverandøren er berettiget til at bruge den funktionalitet, der til enhver tid måtte være tilgængelig på tjenesten. Madbutler.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på tjenesten.

Leverandøren forpligter sig til alene at have og tage kontakt med brugere vedrørende tilbudsgivning gennem tjenestens funktioner herom, og leverandøren er således ikke berettiget til at tage direkte kontakt til brugeren uden om tjenesten for at omgås tjenesten og dermed Madbutler.dk’s ret til provision og kommission.

I det omfang leverandøren ikke oplyser Madbutler.dk om, at en fakturering har oversteget det angivne tilbud, eller undlader at meddele omkring fakturaer, er Madbutler.dk berettiget til at opkræve en bod for ”tilbageholde af oplysninger” svarende til 5 gange det afgivne tilbuds pålydende, eller 5 gange den overstegne fakturering, efter Madbutler.dk’s eget ønske pr. Overtrædelse, som forfalder til betaling straks efter anmodning herom fra madbutler.dk: Madbutler er altid berettiget til at afkræve dokumentation for en opgaves fakturering hos leverandøren, som skal udleveres til Madbutler.dk uden ugrundet ophold.

Leverandører på Madbutler.dk er kontraktuelt underlagt vores løbende og obligatoriske stikprøvekontrol. Det betyder, at dit køkken som en del af dit samarbejde med Madbutler.dk, kan få foretaget en uvildig gennemgang af det arbejde, som er formidlet af Madbutler.dk.

Stikprøvekontrollen er grundlagt for at sikre, at udført arbejde via Madbutler.dk til hver en tid følger de tilbud som accepteres af brugeren, og også at rigtigheden og kvaliteten af det udførte arbejde stemmer overens med det som kan forventes.

Stikprøvekontrollen udføres anonymt og du bliver alene forelagt resultaterne, hvis ikke arbejdet er godkendt. Grov misligholdelse af den indgåede aftale imellem bruger og leverandør kan føre til ophør af samarbejdet med Madbutler.dk.

7. Oplysninger til leverandøren på madbutler.dk

Leverandøren accepterer, at madbutler.dk, og alle der anvender tjenesten må sende meddelelser via det på tjenesten fungerende beskedsystem samt på den oplyste e-mail-adresse. Der kan også forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra madbutler.dk og Madbutler.dk’s samarbejdspartnere.

Leverandøren er til enhver tid berettiget til at til- og framelde sig modtagelsen af nyhedsbreve. Madbutler.dk forbeholder sig dog retten til at bruge leverandørens e-mail-adresse til at sende besked om, at der er modtaget besked fra brugere af tjenesten, vigtig information om tjenesten, oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af vilkår, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner på madbutler.dk.

8. Brug af leverandørens oplysninger og materiale

Leverandørens stamoplysninger, herunder e-mail-adresse og materiale, der uploades, accepteres af leverandøren at gøres tilgængelig for omverdenen, og at madbutler.dk har uindskrænket brugsret af dette, til brug for branchestatistik, erfaringsdata, samt videresalg til 3. mand, uden at dette udløser honorar af noget art til leverandøren.

9. Rettigheder til madbutler.dk og indhold på sitet

Madbutler.dk ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder de fulde ophavsrettigheder til madbutler.dk tjenesten, og enerettighederne til varemærker, kode og grafiske elementer på siden, samt alt andet der stilles til rådighed af madbutler.dk.

10. Persondata

Madbutler.dk er dataansvarlig, jf. Persondataloven, i forhold til eventuelle stamdata, som leverandøren imod forventning indtaster på sin profil, som kan kategoriseres som ”personhenførbare personoplysninger”. Alle data leverandøren selv valgfrit indtaster og materiel der uploades på tjenesten, er leverandøren selv dataansvarlig, jf. Persondataloven, og madbutler.dk er databehandler.

11. Ansvarsbegrænsning

Madbutler.dk tilstræber, at tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme tidspunkter hvor tjenesten ikke er tilgængelig, og madbutler.dk vil så vidt det er muligt forsøge at varsle sådanne situationer på tjenesten. Madbutler.dk kan således ikke garantere, at tjenesten altid er tilgængelig.

Madbutler.dk tager løbende backup af tjenesten og indhold, men datatab kan desværre forekomme, og leverandøren anbefales at tage egen backup. Madbutler.dk fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af leverandørens data, herunder uploadet materiale.

Madbutler.dk fraskriver sig ansvaret for ethvert tab, direkte som indirekte, som leverandøren måtte blive påført ved brug af tjenesten, eller ved fejl og mangler ved tjenesten, tjenestens ophør, eller som leverandøren måtte blive påført af andre, der anvender tjenesten, herunder ved brugeres manglende betaling for udført arbejde.

Madbutler.dk er alene formidler af informationer på tjenesten, herunder vedrørende indhentelse og afgivelse af tilbud brugeren og leverandøren imellem. Madbutler.dk fraskriver sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for sådan formidling herunder for indhold og efterlevelse af sådanne informationer, korrespondance og tilbud. Madbutler.dk er således ikke involveret i transaktionerne mellem bruger og leverandør og hvor en bruger får udført arbejde i henhold til et givent tilbud, og madbutler.dk fraskriver sig således ligeledes ethvert ansvar for sådant arbejdes udførsel, samt eventuelle fejl og mangler.

Såfremt madbutler.dk til trods for ovenstående skulle blive pålagt et ansvar, uanset på hvilket ansvarsgrundlag, er madbutler.dk’s ansvar overfor brugere såvel som leverandører begrænset til DKK 1.000.

12. Profilens opsigelse og sletning

Leverandøren kan opsige sin profil med 3 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned, medmindre andet aftales. Opsigelse skal af leverandøren sendes skriftligt til info@madbutler.dk med referencen ”Opsigelse af profil”.

Opsigelse kan af madbutler.dk ske med en uges varsel, medmindre andet aftales, såfremt madbutler.dk finder dette nødvendigt.

13. Misligholdelse

Madbutler.dk er berettiget til at ophæve samarbejdet helt eller delvist i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra leverandørens side. Som væsentlig misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af de forpligtelser, der påhviler leverandøren i medfør af nærværende betingelser.

14. Ændring af disse vilkår

Madbutler.dk forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. Ved væsentlige ændringer vil madbutler.dk varsle ikrafttrædelsen af de ændrede vilkår med minimum 30 dages varsel. Ændringer bekendtgøres på tjenesten og /eller sendes som direkte besked til leverandøren over tjenesten eller på e-mail.

De til enhver tid gældende vilkår vil være tilgængelige på tjenesten. Priser kan alene reguleres i henhold til punkt 3 herom.

15. Overdragelse

Din brugerprofil er personlig, og kan ikke overdrages uden madbutler.dk’s skriftlige samtykke. Madbutler.dk forbeholder sig ret til at overdrage tjenesten helt eller delvist med alt indhold og brugere samt rettigheder til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, vil du som bruger og leverandør modtage meddelelse herom med en frist til at slette din profil, såfremt du ikke kan acceptere overdragelsen.

16. Konkurrence Klausul

Som leverandør hos madbutler.dk forpligter man sig til ikke at samarbejde med andre online cateringportaler. Dette gælder under hele samarbejdsperioden. Madbutler udvælger strengt, hvilke leverandører der bedst muligt kan servicere kunder i de forskellige danske regioner. Hvis leverandøren udover madbutler også bruger andre samarbejdspartnere, så er vi ikke sikre på, at leverandøren har tilstrækkelig mulighed for at servicere vores kunder, hvorfor vi ser dette som en optimal løsning for kunden. 

17. Kontaktoplysninger

Madbutler.dk tjenesten drives af:

Madbutler ApS

CVR-nr: 31864097

Skudehavnsvej 3 A

2150 Nordhavn (København)

Danmark

Tlf: +45 65 74 55 57

E-mail: info@madbutler.dk

18. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem madbutler.dk og en bruger eller leverandør, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal afgøres efter dansk ved madbutler.dk’s til enhver tid værende værneting.

Tilmeld dit køkken

Tilmeld dit køkken idag og få nye kunder i morgen.

Firma information

Logind information

Felter med * skal udfyldes

Jeg accepterer betingelserne (læs betingelser)

Medlemsfordele

Med dit køkken tilmeldt for du:

  • Nye opgaver leveret til din indbakke 24/7
  • Større synlighed omkring dit køkken på Internettet
  • En større kundekreds og rækkevidde for dit køkken
  • Hurtig, præcis og effektiv tilbudsgivning
  • Kundehåndtering når du har tid
-->